Účetnictví Praha 9

Naše nabídka

Vedení účetnictví

Zpracováváme účetní doklady od jejich prvotního zadání až po zpracování roční účetní uzávěry.
Vedení účetnictví přizpůsobujeme potřebám klienta. Jde o definici dokladových řad, účetní osnovy, možnost sledování ziskovosti dle středisek a zakázek. Dle potřeb klienta komunikujeme s bankovními ústavy a finančními úřady.

 • Účetní deník
 • Evidence DPH
 • Příjmové a výdajové pokladní doklady
 • Pokladní kniha
 • Evidence vydaných a přijatých faktur
 • Zpracování bankovních výpisů
 • Úhrady faktur vydaných a faktur přijatých
 • Sledování saldokonta
 • Upomínky dlužníků
 • Evidence firemního majetku a zaúčtování odpisů
 • Vedení agendy leasingového majetku, hlídání pravidelných splátek
 • Evidence vozidel a vedení knihy jízd
 • Na přání zákazníka je možné upravit tiskové formuláře, vzhled faktury vydané atd.

Daňová evidence

Zpracováváme účetní doklady od jejich prvotního zadání až po zpracování roční účetní uzávěry.
Vedení daňové evidence přizpůsobujeme potřebám klienta. Jde o definici dokladových řad, druhů účetních pohybů, možnost sledování ziskovosti dle středisek a zakázek. Dle potřeb klienta komunikujeme s bankovními ústavy a finančními úřady.

 • Peněžní deník
 • Evidence DPH
 • Příjmové a výdajové pokladní doklady
 • Pokladní kniha
 • Evidence vydaných a přijatých faktur
 • Zpracování bankovních výpisů
 • Úhrady faktur vydaných a faktur přijatých
 • Sledování saldokonta
 • Upomínky dlužníků
 • Evidence firemního majetku a zaúčtování odpisů
 • Vedení agendy leasingového majetku, hlídání pravidelných splátek
 • Evidence vozidel a vedení knihy jízd
 • Na přání zákazníka je možné upravit tiskové formuláře, vzhled faktury vydané atd.

Zpracování mezd

V mzdové oblasti dochází každoročně k množství legislativních změn jak v oblasti personalistiky, tak v oblasti zaúčtování mezd. Toto je právě jeden z důvodů, proč mzdovou agendu zadat odborníkům s dlouholetými zkušenostmi se mzdovou a personální problematikou.
Zastoupíme Vás při běžných jednáních se správou sociálního zabezpečení a zdravotními pojišťovnami, popř. finančními úřady.

 • Přihlašování a odhlašování zaměstnanců
 • Měsíční zpracování mezd
 • Vedení mzdových listů
 • Vedení evidenčních listů důchodového pojištění
 • Zpracování přehledů pro zdravotní pojišťovny a správu sociálního zabezpečení
 • Vyúčtování mezd, daně z příjmů ze závislé činnosti
 • Zastupování při jednáních se správou sociálního zabezpečení i zdravotními pojišťovnami a finančními úřady

Daňová přiznání

V potřebných termínech zajistíme vyhotovení konkrétních daňových přiznání pro fyzické i právnické osoby. Při vyplňování daňových přiznání provedeme jejich kontrolu s případnými vazbami na ostatní úřední dokumenty.

 • Daň z příjmů fyzických osob
 • Daň z příjmů FO ze závislé činnosti
 • Daň z příjmů právnických osob
 • Daň z přidané hodnoty
 • Daň silniční
 • Daň z nemovitých věcí
 • Daň z nabytí nemovitých věcí

Ostatní služby

Kromě vedení účetnictví a daňové evidence v systému MoneyS3 zajistíme další služby.

 • Zajištění zpětného zpracování účetní agendy, včetně komunikace s úřady
 • Rekonstrukce účetnictví
 • Dodatečné zpracování daňových přiznání, opravná daňová přiznání
 • Kontrola zpracovaného účetnictví před roční účetní závěrkou
 • Asistence před ukončením roční účetní závěrky, závěrkové operace, kontrola zaúčtování odpisů atd.
 • Dohled nad správností vedení účetnictví, nastavení předkontací, návrh účetní osnovy atd.